protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy – czy to tylko formalność?

Protokół zdawczo-odbiorczy to forma zabezpieczenia, która stanowi gwarancję, że przeniesienie nieruchomości będzie płynne i zachowane zostaną prawa i interesy wszystkich stron. Jest to też dokument, który ma pomagać w zapobieganiu potencjalnym sporom mogącym wystąpić między osobą wynajmującą mieszkanie a najemcą. Szukasz mieszkania na wynajem? Protokół zdawczo-odbiorczy odgrywa ważną rolę w ochronie Twoich praw!

Kiedy sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Protokół powinno się sporządzać, gdy lokal przekazywany jest nowemu najemcy. Jakie informacje zawiera ten dokument? W protokole określony jest między innymi stan w jakim znajdują się sprzęty, urządzenia i instalacje. Jest to podstawa rozliczeń, gdy ma miejsce zwrot lokalu.

Dokument musi zawierać dane obu stron, datę i miejsce sporządzenia protokołu. Ponadto, uwzględnić powinno się dokładny adres nieruchomości oraz stan liczników. Podajemy tam również ilość kompletów kluczy i pilotów. Precyzyjnie określamy jakie wyposażenie znajduje się w mieszkaniu, w tym meble i sprzęt RTV i AGD. Gdy są jakieś zniszczenia, one również powinny być uwzględnione w opisie.

Czy warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, jest to dokument mający na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia nieporozumień i sytuacji spornych w momencie zdawania nieruchomości czy też nawet w trakcie najmu. Na przykład, gdy popsuje się sprzęt i zajdzie potrzeba jego wymiany lub naprawy.

Protokół nie jest obowiązkowy. Jest jednak przydatny, ponieważ chroni obie strony w razie wystąpienia nieporozumień. Protokół zdawczo-odbiorczy może być wykonany samodzielnie (w internecie dostępne są wzory), Gdy w transakcji bierze udział biuro nieruchomości, doradca spisze wszystkie informacje i wykona zdjęcia z dnia wydania.