zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne – blog

Blog zamówienia publiczne stworzony został z myślą o odbiorcach zainteresowanych tematyką zamówień publicznych, zamawiających oraz wykonawcach, ale również każdej osobie, która poszukuje przydatnych informacji czy aktów prawnych.

Zamówienia publiczne – jakie zagadnienia poruszane są na blogu?

Autorka przybliża czytelnikom bloga podstawowe pojęcia i kwestie związane z prawem zamówień publicznych. Dowiesz się między innymi jakie są podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych, zasady prawa zamówień publicznych, czy też tryby zamówień publicznych na usługi niepriorytetowe.

Blog zawiera odpowiedzi na wiele pytań, które zadają sobie zamawiający i wykonawcy. Tu analizowane są różne przypadki i poruszane są kwestie takie jak:

  • czy każda sprzeczność między Specyfikacją Warunków Zamówienia a ogłoszeniem prowadzi do unieważnienia postępowania,
  • co gdy termin związania ofertą upływa w sobotę
  • obowiązek wizji lokalnej przed złożeniem oferty
  • koniec zakazu potrącenia kar umownych z faktur
  • pozew przeciwko Zamawiającemu o zwiększenie wynagrodzenia może być skuteczny
  • waloryzacja po nowemu

Mediacja – czym jest?

Dodatkowe tematy poruszane na blogu to np. mediacja. Autorka stara się promować mediacje również poprzez zainicjowanie powołania oraz kierownictwo Ośrodkiem Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Mediacja jest niesformalizowanym spotkaniem stron konfliktu przy udziale niezależnego i bezstronnego mediatora. Spotkanie ma na celu doprowadzenie do ugodowego zakończenia sporu. Mediator ma za zadanie stworzyć warunki do rzeczowej rozmowy, która ma doprowadzić do zawarcia ugody. Wobec wyniku ugody mediator pozostaje neutralny – za wynik mediacji odpowiedzialność ponoszą strony.

W jakich sprawach może być prowadzona mediacja?

Mediacja może być prowadzona w wielu sprawach, również z zakresu prawa rodzinnego (podział majątku, opieka nad dziećmi czy wysokość alimentów), prawa cywilnego (podział spadku, konflikt z deweloperem, ustanowienie drogi koniecznej), spraw gospodarczych (o wykonanie umowy, zapłatę czy roszczenia wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom), prawa pracy (pomiędzy pracownikami, pracodawcą a pracownikiem, konflikty w organach spółki).

Jakie korzyści daje mediacja?

Mediacje mogą korzystnie wpłynąć na szybkość postępowania. Mediacja to gwarancja dyskrecji działań oraz możliwość zachowania lub odbudowania dobrych relacji z drugą stroną. Mediacje umożliwiają wspólne wypracowanie rozwiązania, nie koncentrują się na tym kto ma rację. Wszczęcie mediacji oznacza również przerwanie biegu terminu postępowania.