rehabilitacja seniora

Rehabilitacja seniorów – jakie są wskazania do jej rozpoczęcia?

Rehabilitacja seniorów może stanowić skuteczny sposób na uchronienie osoby w podeszłym wieku przed wystąpienie powikłań wiążących się ze zbyt małą ilością ruchu. Dzięki niej poprawie może ulec samopoczucie i kondycja psychiczna seniora, jak również jego samodzielność i niezależność.

Wskazania do rehabilitacji osób starszych

W podeszłym wieku pojawia się wiele schorzeń i dolegliwości. Seniorzy stają się mniej sprawni, a w rezultacie pogarsza się ich komfort życia. Problemy te mogą mieć związek z aktualnymi chorobami i urazami lub tymi, do których doszło w przeszłości. Często jednak spowodowane są one ograniczoną aktywnością fizyczną oraz stopniowym wyłączaniem z życia społecznego. Rozwiązaniem może okazać się rehabilitacja dla seniorów.

Wskazania do rehabilitacji osób starszych obejmują:

  • osteoporozę
  • stan po długotrwałej hospitalizacji
  • zmiany zwyrodnieniowe
  • przebyte urazy i kontuzje
  • stan po przebytej operacji czy zabiegu chirurgicznym, takim jak endoprotezoplastyka
  • ograniczenia ruchowe
  • zaburzenia równowagi
  • choroby neurologiczne takie jak choroba Parkinsona, udar

Rehabilitacja stacjonarna a może rehabilitacja z dojazdem?

Aktywizacja seniorów i program rehabilitacji powinny być dobrane do potrzeb i możliwości danej osoby. Pacjent może być rehabilitowany w specjalistycznym ośrodku, placówkach sanatoryjnych, ale również skorzystać z rehabilitacji w warunkach domowych. Rehabilitacja stacjonarna ma miejsce na oddziałach szpitalnych i przeznaczona jest dla pacjentów wymagających stałego nadzoru oraz całodobowej opieki lekarskiej. Najczęściej są na nią kierowane osoby po amputacjach lub operacjach oraz osoby po przebytym udarze. Do skorzystania z tej formy rehabilitacji konieczne jest skierowanie od specjalisty. Fizjoterapeuta z dojazdem do domu może okazać się dobrym rozwiązaniem w przypadku seniorów, którzy mają problemy z poruszaniem się, a transport może być problematyczny i bardzo dla nich stresujący.

Rehabilitacja seniorów w Warszawie

Medi Home Care skupia specjalistów, którzy zajmują się rehabilitacją w domowych warunkach. Dopasują oni zakres i intensywność rehabilitacji do danego pacjenta i jego możliwości. Fizjoterapeuci dysponują potrzebnym sprzętem.

materiał sponsorowany