opieka medyczna

Opieka medyczna w Bonifraterskim Centrum Medycznym

Chociaż Bonifraterskie Centrum Medyczne ma siedzibę we Wrocławiu, placówki działają w wielu innych polskich miastach. Z jakich usług mogą skorzystać pacjenci?

Leczenie szpitalne

Szpitale Bonifraterskiego Centrum Medycznego działają w Katowicach, Krakowie oraz w Łodzi.

W szpitalu w Katowicach działa m.in. oddział ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny oraz opieka paliatywna. Pacjenci są leczeni w Ośrodku Rehabilitacji i wielu specjalistycznych poradniach oraz poradniach POZ.

Specjalizacją szpitala w Krakowie jest leczenie ortopedyczne, chirurgiczne, ale również chirurgia naczyń i angiologia. W ramach szpitala funkcjonuje komercyjny oddział diagnostyczno-leczniczy, różne poradnie i pracownie diagnostyczne.

Szpital w Łodzi mieści oddział onkologii klinicznej, urazowo-ortopedyczny, czy też okulistyczny.

Opieka medyczna – inne placówki

Bonifraterskie Centrum Medyczne świadczy również usługi z zakresu poradni specjalistycznych, rehabilitacji, opieki nad seniorami i hospicjum.

W Piaskach działa szpital rehabilitacyjny. Tu pacjenci korzystają z rehabilitacji neurologicznej, w warunkach ambulatoryjnych, ale również domowych.

W Warszawie dostępne są liczne poradnie specjalistyczne. Dodatkowo, oferowana jest możliwość leczenia przy pomocy ziół. W stolicy funkcjonuje także dom seniora. Starsze osoby otoczone są troskliwą opieką wykwalifikowanej kadry. W Warszawie dostępne jest leczenie rehabilitacyjne. Doświadczeni fizjoterapeuci korzystają z wielu metod takich jak PNF, terapia manualna czy neuromobilizacje.

We Wrocławiu funkcjonuje hospicjum oferując opiekę zdrowotną stacjonarną oraz domową. Pacjenci mogą korzystać z usług Poradni Medycyny Paliatywnej. Provita Wrocław oferuje z kolei rehabilitację leczniczą – również rehabilitację neurologiczną i ogólnoustrojową. Tu działa oddział dzienny, ambulatorium i fizjoterapia domowa.

Ośrodek w Ząbkowicach Śląskich oferuje opiekę rehabilitacyjną świadczoną na oddziale dziennym, w ambulatorium i w ramach fizjoterapii duchowej. Placówka rozwija się w kierunku rehabilitacji dzieci.

Artykuł sponsorowany