domieszki do betonu Admix

Domieszki do betonu XYPEX

Domieszki do betonu XYPEX to produkty, które służą do zapewnienia hydroizolacji i ochrony przed agresją chemiczną. Dodawane są one do betonu podczas przygotowania mieszanki betonowej. Tworzą z betonem integralną część i temu również zawdzięczają swoją skuteczność. Domieszka Admix i Bio-san C-500 – dowiedz się więcej o produktach XYPEX.

Xypex Admix C-1000 NF

Domieszka dodawana jest do masy betonowej podczas jej mieszania. W składzie znajdziemy cement portlandzki, drobny piasek krzemionkowy i aktywne składniki chemiczne. Wśród składników nie znajdziemy piasku krzemionkowego. Zachodzące między składnikami produktu a wodą reakcje katalityczne prowadzą do powstanie kryształów, które są nierozpuszczalne. Wypełniają one pory i kapilary betonu, dzięki czemu beton jest uszczelniony.  Woda i inne ciecze nie przenikają z dowolnych kierunków.

Kluczowe zalety produktu:

 • integralność z betonem
 • nietoksyczność
 • wysoka odporność na agresywne substancje chemiczne
 • odporność na wysokie ciśnienie hydrostatyczne
 • uszczelnianie rys o rozwartości do 0,4 mm
 • trwałość
 • stosowanie niezależnie od warunków atmosferycznych

Xypex Bio-San C500

Xypex Bio-San C500 jest specjalnie zaprojektowaną domieszką do betonu, która zapewnia jego ochronę. Sprawdza się w systemach ścieków i kanalizacji gdzie poziom siarkowodoru H2S jest wysoki, co prowadzi do mikrobiologicznej korozji betonu. Produkt pozwala na ograniczenie korozji, którą wywołują drobnoustroje. Bio-san zatrzymuje infiltrację wody i zapewnia odporność betonu na kwasy i siarczany. Jego zastosowanie pozwala na wydłużenie żywotności betonowych systemów.

Kluczowe zalety produktu:

 • ochrona przed korozją mikrobiologiczną
 • odporność na wysokie ciśnienie hydrostatyczne
 • odporność na agresję chemiczną
 • integralność z betonem

Wyłącznym dystrybutorem produktów Xypex na terenie Polski jest firma Krystal Bet.

Prosukty Xypex wykorzystane już były w wielu realizacjach zarówno w Polsce jak i na całym świecie.