Czym różni się OC od AC?

Wśród istotnych ubezpieczeń komunikacyjnych wyróżnimy te obowiązkowe i fakultatywne. Pomagają one, zarówno te pierwsze jak i drugie, w finansowaniu szkód powstałych w wypadkach drogowych tak, jak jest to w przypadkach OC i AC. Jedne pomagają osobom poszkodowanym, a inne sprawcom, albo i jednym i drugim jednocześnie. Zależnie od funduszy, jakimi dysponujemy, zdecydowanie opłaca się zastanowić nad skorzystaniem z podwójnej i rozszerzonej ochrony finansując własne ubezpieczenia komunikacyjne.

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którego konieczność opłacenia wynika z ustawy. To ono skupia główną uwagę na ofiarach wypadków, wypłacając im odszkodowania i finansując leczenie i rehabilitację w razie takowej konieczności. Może także płacić za naprawy samochodów poszkodowanych, które uległy zniszczeniom lub uszkodzeniom podczas zdarzenia spowodowanego naszą winą. Mimo to warto zwrócić uwagę, że to ubezpieczenie szczególnie chroni kierowcę, który spowodował wypadek, zapobiegając wypłacaniu przez niego wysokich odszkodowań i finansowaniu napraw i leczenia z własnej kieszeni. Jest to więc ubezpieczenie majątkowe, które pomaga kierowcom, ale i ofiarom wypadków, kolizji, stłuczek w doprowadzeniu siebie i swoich pojazdów do stanu sprzed wystąpienia zdarzenia.

Mobilny agent ubezpieczeniowy KG Ubezpieczenia

Autocasco z innej strony jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym, które pomaga sfinansować naprawę szkód, które poniósł sprawca wypadku drogowego. To dzięki niemu będziemy w stanie zapłacić za naprawy samochodów, za kradzież auta, za wynik wandalizmu, o ile zapłacimy dodatkowo za rozszerzoną ochronę w formie ubezpieczenia AC.