władza rodzicielska

Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska, czyli prawa i obowiązki jakie rodzice mają w stosunku do swoich dzieci. Zbiór praw zapewnia rodzicom uprawnienie do podejmowania decyzji wiążących się z wychowaniem, edukacją i opieką nad dzieckiem. Władza rodzicielska obejmuje także obowiązek troski o dobro dziecka jak również zapewnienia mu właściwych warunków rozwoju. Gdy ma miejsce np. rozwód i rodzice przestają mieszkać razem, władza rodzicielska może zostać podzielona między rodzicami czy też przyznana tylko jednemu z nich. Kluczowe jest tu dobro dziecka.

Władza rodzicielska – jak może pomóc adwokat?

Kancelarie oferują swoje wsparcie w wielu aspektach związanych z rozwodem, również w sprawach związanych z władzą rodzicielską. Oferują pomoc prawną i reprezentują klientów w sprawach o ograniczenie, pozbawienie czy też zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Pracownicy kancelarii poza reprezentowaniem klientów przy sądem przygotowują wszelkie niezbędne dokumenty. Kiedy dochodzi do pozbawienia władzy rodzicielskiej? Dochodzi do tego, gdy rodzi nie może wykonywać swoich obowiązków względem dziecka z uwagi na trwałą przeszkodę, rażące je zaniedbuje bądź też nadużywa władzy rodzicielskiej.

Kancelarie oferują swoje usługi w sprawach dotyczących zawieszenia władzy rodzicielskiej. Sprawy takie mogą odbywać się z urzędu bądź też na wniosek strony, gdy np. mamy do czynienia z przemijającą przeszkodą taką jak np. choroba rodzica, czy krótka kara pozbawienia wolności.

Toczą się również sprawy w zakresie przywrócenia władzy rodzicielskiej. Dotyczy to sytuacji, gdy przyczyny decydujące o odebraniu praw na trwale ustąpiły.

Adwokat rozwód Warszawa

Kancelarie często oferują kompleksowe prowadzenie spraw rozwodowych, spraw związanych z majątkiem, ustaleniem ojcostwa czy też z ustaleniem lub zmianą miejsca zamieszkania dziecka.

Artykuł sponsorowany