obróbka CNC

Czym jest obróbka CNC?

Obróbka CNC oznacza wykonanie obróbki skrawaniem przy wykorzystaniu obrabiarek CNC. Obrabiarki CNC są to maszyny numeryczne sterowane komputerowo.

Obróbka skrawaniem

Przez bardzo długi czas w procesie tym znajdowały zastosowanie maszyny konwencjonalne, które były obsługiwane manualnie przez człowieka. Pracownik wykonywał czynności takie jak ręczny montaż i demontaż niezbędnych narzędzi, kontrola wymiarów produkowanego detalu, sprawdzanie zgodności produktu końcowego z dokumentacją wzorcową.

Idealne odwzorowanie założeń nie było gwarantowanym rezultatem, podobnie jak precyzja produktu. Czas pracy nie należał do najkrótszych, co wiązało się z kosztami dla firmy. Oczywiście człowiek dalej jest zaangażowany w proces obróbki nawet gdy wykorzystana zostanie maszyna CNC. W celu uzyskania pożądanych rezultatów konieczne jest zaangażowanie wykwalifikowanego pracownika, który dzięki swojej wiedzy przekłada dane z rysunku technicznego na język programu komputerowego. Jednakże jakość produktu jest dużo lepsza niż w przypadku wykorzystywania obrabiarki tradycyjnej.

Jakie materiały mogą być poddawane obróbce CNC?

Obróbce CNC mogą być poddawane metale w tym stal węglowa, stal hartowana, miedź, stopy aluminium, magnez, wolfram, tytan i wiele innych. Inne materiały podlegające obróbce CNC to tworzywa termoplastyczne oraz termoutwardzalne, poliwęglan, polipropylen, acetal czy też akryl. Co więcej, można pracować na drewnie, sklejce, piankach do rzeźbienia a nawet na szkle i kamieniu.

Jakie są zalety obróbki CNC?

Urządzenie może być tak zaprogramowane, że uwzględnione zostaną czynniki takie jak projekt, rodzaj materiału czy też chropowatość powierzchni.

Niewątpliwą zaletą obróbki CNC jest umożliwienie powtarzalności produkowanych detali, przejście na zautomatyzowaną produkcję oraz szybkość produkcji detali i związanej z tym większej wydajności całego procesu. Maszyny CNC są wszechstronne. Dzięki nim możliwe jest wykonywanie małych detali, ale również wielowymiarowych części, np. stanowiących komponenty elektrowni. Ograniczone zostają straty materiału wiążące się chociażby z błędnie wyprodukowanymi detalami. Nie bez znaczenia jest także większe bezpieczeństwo operatorów maszyn CNC. W maszynach działają bowiem automatyczne systemy wyłączające maszyny w momencie wystąpienia awarii. Operator jest również odseparowany do produktu dzięki zastosowaniu szyb zabezpieczających.